Skip to content

Tjenester og priser

Programmet for Sorgbearbeiding™ er et kurs i hvordan man bearbeider og forløser sin sorg etter dødsfall, separasjoner og andre tap. Kurset er utformet for å gi deg kunnskap om hvordan du kan forløse sorgen din slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt. Det finnes et antall ulike tap som kan utløse den sterke blandingen av menneskelige følelser som vi kaller sorg. Dødsfallet til en venn eller bekjent, skilsmisse, uvennskap og konflikter, økonomiske forandringer og sykdomstilstand er noen eksempel på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan den fortsatt begrense livet ditt. Kurset er utformet for å forløse sorgen din slik at du igjen kan delta i livet fullt og helt.

Kurs i gruppe – beskrivelse av kursprogrammet

I forkant av kurset får alle kursdeltakerne en individuell samtale med veileder der vi går gjennom kursopplegget, og deler ut kursmateriellet og bok.

Den første kurskvelden presanterer vi oss for hverandre og går igjennom kursopplegget. De andre kursdagene har følgende program. Innledningsvis sitter vi i en noe større gruppe. Der går vi gjennom dagens tema og svarer på eventuelle spørsmål som kan ha oppstått siden forrige treff. Deretter deler vi oss inn i mindre grupper på 3-5 personer – alt for å sørge for trygghet og mer tid for individuell deltakelse. I den lille gruppa gjøres det individuelle sorgarbeidet, som i sin tur baseres på hjemmeoppgaven. Vi møtes i den store gruppen og går da gjennom arbeidet som har skjedd i smågruppene og besvarer eventuelle spørsmål. Avslutningsvis gis det en ny hjemmeoppgave, og vi skilles fram til neste kursdag.

Praktisk informasjon

Kurslengde: 8 uker

Omfatter: 8 møter á 2 – 3 timer, samt 1-2 timer for hjemmeoppgaver per kursdag.

Kursleder: Therese Wee

Sted: Trondheim

Avgift: 4200,- inkl bok og kursmateriell. Redusert pris for studenter og trygdede. Halv pris for tidligere kursdeltakere.

Kurs individuelt – beskrivelse av kursprogrammet.

Under kurset gjennomfører den sørgende sitt eget sorgarbeide. Kurslederen gir instruksjoner, men det er kursdeltakeren som gjør arbeidet. Kurset er en måte å formidle kunnskap og tilby støtte slik at kursdeltakeren kan gjennomføre sorgarbeidet sitt. Den første kursdagen presenterer vi oss kort for hverandre, går gjennom kursopplegget, deler ut kursmateriell og bok, diskuterer forpliktelser og følelsesmessig støtte, og deler ut den første hjemmeoppgaven. De øvrige syv kursdagene har vi følgende program: Innledningsvis går vi gjennom dagens tema og svarer eventuelle spørsmål som kan ha oppstått siden det forrige treffet. Deretter går vi gjennom ukens hjemmeoppgave. Avslutningsvis gis det en ny hjemmeoppgave og vi skilles av til neste kursdag. Dersom det oppstår spørsmål til hjemmeoppgaven så er det mulig å ringe for veiledning.

Praktisk informasjon

Kurslengde: 8 uker.

Omfatter: Et møte á 60 minutter per uke, samt cirka 2 timer for hjemmeoppgaver.

Veileder: Therese Wee

Sted: Ormen Langes vei 9, 7041 Trondheim

Avgift: 5500,- inkl bok og kursmateriell

Foredrag – Leger tiden alle sår?

Livetgår videre. Tenk positivt. Slipp taket. Klisjeene omkring sorg er ofte mange, men sjelden til noen hjelp. Vi lærer mye om hvordan vi kan skaffe oss ting, men forunderlig lite om hvordan vi kan håndtere tap og forandringer. Sviktende kunnskap om hvordan vi kan bearbeide våre sorger og tap fører ofte til betydelige vansker for den som er rammet – uansett om det handler om separasjoner, omorganisasjoner, konflikter, sykdom eller andre tap.

Leger tiden alle sår? Er et 90 minutters foredrag som gir deg innblikk i emnet sorg – og om hvordan du kan håndtere tap og forandringer. Humor og alvor blandes med foreleserens egne erfaringer. Under foredraget får du vite mer om: • Tap som forårsaker sorg • Sorg og vanlige sorgreaksjoner • Myter om sorg • Midlertidige lettelser • Hvordan du møter mennesker i sorg

Foredraget passer for skoler, undervisningsinstitusjoner, foreninger og arbeidsplasser.

Pris: 3000,-

Individuell veiledning

Etter kurs og foredrag tilbys individuell veiledning og sorgbearbeiding.

Pris 60 min: 680,-

Pris 90 min: 900,-

Se også kursoversikt for datoer og fordypningskurs.

close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!