Skip to content

Velkommen

Felles for alle oss som arbeider etter Metoden for sorgbearbeiding ™ er at vi selv har opplevd ulike tap og bearbeidet disse. Våre erfaringer og vår kunnskap tilbyr vi videre til deg som ønsker hjelp og støtte.

Tap er en del av livet

Å kjenne på sorg etter et tap er normalt og naturlig, uansett om det handler om dødsfall, samlivsbrudd, tap av tillitt, sykdom, misbruk eller noen av de andre dusinvis av tapene vi kan oppleve i løpet av våre liv. Samtidig som sorg er en naturlig del av livet, mangler de fleste kunnskap om hvordan vi skal bearbeide sorgen. Vi lærer oss mye i livet om hvordan vi skal skaffe oss ting, men lite om hvordan vi skal håndtere tap og forandring.

Indre ro og livsglede

En vanlig misoppfatning er at tiden leger alle sår og at sorg er en automatisk prosess som skjer i stadier eller faser.

Det er sant at det tar tid å bearbeide tapet, men det er hva vi gjør med tiden som avgjør om vi får leget såret eller ikke. Manglende kunnskap om sorgbearbeiding er ene og alene grunne til at sorgen forblir ubearbeidet. Erfaring viser at det er mulig å bearbeide alle typer sorg, tap og traumer. Med rett kunnskap og støtte kan vi leve livet fullt ut med fri tilgang til alle våre minner. Dette uten smerte og energitap. Det er mulig for alle å finne tilbake til sin opprinnelige energi, livsglede og tilstedeværelse.

Metodens opprinnelse

Metodens utvikling startet i 1977. Da døde sønnen til grunnleggeren John W James. John søke profesjonell hjelp, men oppdaget til sin fortvilelse at det tilbudet han fikk ikke hjalp. Rådene han fikk var i hovedsak rasjonelle og intellektuelle, men sorgen hans var følelsesmessig. Desperat søkte John egne veier for å slippe sin følelsesmessige smerte. Etter nesten et år med intensiv søken, mye indre arbeid og en del heldige omstendigheter, lykkes John i å få bearbeidet sorgen. Han noterte ned alle sine erfaringer. Ut i fra disse voks det frem en helt konkret pedagogisk metode som gir kraftfulle og varige resultater med følelsesmessig fullbyrdelse av alle typer tap.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!